Lis Korsgren Tapestry

”November Rose hip” to be seen att 7:th International  Riga Textile and Fiber Art Triennial  Tradition and Innovation.

Theme: QUO VADIS?

Opening June 15,  The exhibition will run till September 17, 2023


 

2023 Virserums konsthall, Betraktad - landskap som föreställning, resurs och nostalgi.

15/4 - 3/12 2023

Copyright © 2017 Lis Korsgren. All Rights Reserved